© Networking, March, 1996
Utsunomiya, Tochigi, Japan